Bruno Bush

Why should you read this article ?

W przypadku RTB+ Smart stanowi 35% naszych przychodów z mediów programowych wewnątrz Webedia. Zintegrowanie obydwu usług [adservera oraz RTB+] sprawia, że Smart generuje o 10% wyższe wartości CPM w porównaniu do innych platform.

Related News

We deliver scoop on the latest in ad tech! Get news, tips and thought leadership focused on programmatic, quality, mobile, video, gaming, innovative formats, ad serving, quality and more. Smart covers it all!

Product Page Item @pl

Smart Video Read

Pojawia się automatycznie, gdy widoczny jest odtwarzacz. + Zwiększa zasoby + Zgodne z VAST 3.0

Read More