Smart Video Background

Why should you read this article ?

Wyświetlane w tle na górze strony.

  • + Zwiększa zasoby
  • + Zgodne z VAST 3.0 i VPAID 2.0
  • + Jedną z właściwości jest dostosowywanie zachowania
  • + Uwzględnia śledzenie interakcji

Dostępne dla sieci Web

Related News

We deliver scoop on the latest in ad tech! Get news, tips and thought leadership focused on programmatic, quality, mobile, video, gaming, innovative formats, ad serving, quality and more. Smart covers it all!