Smart Video Read

Why should you read this article ?

Pojawia się automatycznie, gdy widoczny jest odtwarzacz.

  • + Zwiększa zasoby
  • + Zgodne z VAST 3.0 i VPAID 2.0
  • + Jedną z właściwości jest dostosowywanie zachowania
  • + Uwzględnia śledzenie interakcji
  • + Może być obsługiwane za pomocą rozwiązania RTB+

Dostępne dla sieci Web i aplikacji mobilnych

Related News

We deliver scoop on the latest in ad tech! Get news, tips and thought leadership focused on programmatic, quality, mobile, video, gaming, innovative formats, ad serving, quality and more. Smart covers it all!